Učenje mediacije

V procesu usposabljanja za vrstniškega mediatorja se boste seznanili z načeli mediacije in spoznali ter osvojili tehnike komuniciranja (poslušanja) in mediiranja –  t.j. način mirnega in odgovornega reševanja sporov med vrstniki.

 

Poleg tega boste razvijali tudi druge kompetence, povezane s socialnimi veščinami, komunikacijo in razumevanjem oz. dopuščanjem drugačnih stališč, nazorov, prepričanj, »resnic«.

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprti strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti in visoki stopnji uspešnosti ter obojestranski sprejemljivosti rešitve.

Mediator je oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije in pomaga udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, želje in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje.

Vrstniška mediacija je koristna metoda reševanja sporov, kadar pride do medosebnega konflikta iz katerega koli razloga. Pomembno dejstvo pri mediaciji med dijaki je takojšnja obravnava spora, sicer se povečuje možnost za še dodatno poslabšanje in širjenje destruktivnega odnosa med sprtima stranema.

Poleg hitre in zadovoljive rešitve mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje možnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

Poznavanje različnih možnosti odzivanja na konflikte, uporaba tehnik mediacije in zavedanje, da imajo soudeleženci drugačne nazore in prepričanja, da lahko pri njih konflikt izzove drugačna čustvena stanja in reakcije – vse to pomaga pri bolj uspešnem reševanju sporov.

Pridobivanje znanja za vlogo vrstniškega mediatorja je lahko pomembna izkušnja, ki vas bo naučila, kako se spoprijemati z različnimi situacijami ne le v gimnazijskih letih, temveč tudi kasneje v življenju.

 

Ti je všeč Učenje mediacije?

DELI