Predmetnik

Gimnazija Moste izvaja program splošne gimnazije. Predmetnik sestoji iz:

  • obveznih štiriletnih predmetov: slovenščina, matematika, prvi tuji jezik (angleščina), drugi tuji jezik (nemščina, italijanščina, francoščina ali španščina), zgodovina in športna vzgoja;
  • obveznih predmetov: glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika;
  • izbirnih predmetov v  3. in 4. letniku: dijaki si v 3. letniku izberejo – glede na zanimanje oziroma sposobnosti – enega od interdisciplinarnih tematskih sklopov, v četrtem letniku pa so  priprava na maturo;
  • obvezne izbirne vsebine: so sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja; izbirne vsebine so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja, obvezne izbirne vsebine niso predmeti in niso nadomestilo za pouk.

 

Pouk

Pouk poteka dopoldne od 8:00 do 14:35, izjemoma se lahko zaključi tudi kasneje.

 

Predmetnik

PRVI LETNIK

Slovenščina: 4 ure tedensko

Matematika: 4 ure tedensko

Angleščina: 3 ure tedensko

Nemščina/italijanščina/francoščina/španščina: 3 ure tedensko

Zgodovina: 2 uri tedensko

Športna vzgoja: 3 ure tedensko

Glasba: 1,5 ure tedensko

Likovna umetnost: 1,5 ure tedensko

Geografija: 2 uri tedensko

Biologija: 2 uri tedensko

Kemija: 2 uri tedensko

Fizika: 2 uri tedensko

Informatika: 2 uri tedensko

Obvezne izbirne vsebine: 90 ur letno

 

Dijaki imajo po 32 ur pouka na teden.

Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Dijaki lahko izberejo izbirne vsebine iz kataloga izbirnih vsebin, ali pa iz izbirnih vsebin, ki jih ponudi šola. Obvezni del izbirnih vsebin (30 ur) pripravi šola.

 

DRUGI LETNIK

Slovenščina: 4 ure tedensko

Matematika: 5 ur tedensko

Angleščina: 3 ure tedensko

Nemščina/italijanščina/francoščina: 3 ure tedensko

Zgodovina: 2 uri tedensko

Športna vzgoja:  3 ure tedensko

Geografija: 2 uri tedensko

Biologija: 2 uri tedensko

Kemija: 2 uri tedensko

Fizika: 2 uri tedensko

Psihologija: 2 uri tedensko

Sociologija: 2 uri tedensko

Obvezne izbirne vsebine: 90 ur letno

 

Dijaki imajo po 32 ur pouka na teden.

Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Dijaki lahko izberejo izbirne vsebine iz kataloga izbirnih vsebin, ali pa iz izbirnih vsebin, ki jih ponudi šola. Obvezni del izbirnih vsebin (30 ur) pripravi šola.

 

TRETJI LETNIK

Slovenščina: 4 ure tedensko

Matematika: 4 ure tedensko

Angleščina: 3 ure tedensko

Nemščina/italijanščina/francoščina: 3 ure tedensko

Zgodovina: 2 uri tedensko

Športna vzgoja:  3 ure tedensko

Geografija: 2 uri tedensko

Biologija: 2 uri tedensko

Kemija: 2 uri tedensko

Fizika: 2 uri tedensko

Filozofija: 2 uri tedensko

Izbirni predmet (ITS): 3 ure tedensko

Obvezne izbirne vsebine: 90 ur letno

 

Dijaki imajo po 33 ur pouka na teden.

Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Dijaki lahko izberejo izbirne vsebine iz kataloga izbirnih vsebin, ali pa iz izbirnih vsebin, ki jih ponudi šola. Obvezni del izbirnih vsebin (30 ur) pripravi šola.

 

ČETRTI LETNIK

Slovenščina: 5 ur tedensko

Matematika: 5 ur tedensko

Angleščina: 4 ure tedensko

Nemščina/italijanščina/francoščina/španščina: 3 ure tedensko + 1 maturitetna skupina po 3 ure tedensko

Zgodovina: 2 uri tedensko + 1 maturitetna skupina po 3 ure tedensko

Športna vzgoja:  3 ure tedensko

Geografija: maturitetna skupine po 4 ure tedensko

Biologija: maturitetna skupina po 4 ure tedensko

Kemija: maturitetna skupina po 3 ure tedensko

Fizika: maturitetna skupina po 3 ure tedensko

Sociologija: maturitetna skupina po 6 ur tedensko

Psihologija: maturitetna skupina po 6 ur tedensko

Informatika: maturitetna skupina po 6 ure tedensko

Umetnostna zgodovina: maturitetna skupina po 6 ur tedensko

Obvezne izbirne vsebine: 30 ur letno

 

Dijaki imajo po 31 ur pouka na teden.

V četrtih letnikih je 10 nerazporejenih ur razdeljenih po izboru dijakov, maturitetni predmeti SLO, MAT in ANG pa imajo dodano po 1 uro.

 

PRIDI ZRAVEN!