Šolske službe

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba nudi strokovno pomoč dijakom, staršem in učiteljem. Koordinira in izvaja preventivne aktivnosti v šoli v obliki delavnic in predavanj za dijake in starše. Pomaga dijakom pri učnih težavah in v osebni stiski. Strokovna pomoč poteka v individualni ali skupinski obliki. Četrtošolcem pomaga pri izbiri fakultete in poklica, izvaja vpis novincev v prvi letnik in maturitetni tečaj, svetuje pri preusmeritvah, zadolžena je za izredni vpis, prepis ali izpis dijakov …

Šolska svetovalna delavka je ga. Tanja Hočevar Ziherl. Pri njej se lahko dogovorite tudi za obisk in predstavitev šole.

01/547 41 08

info@moste.si

 

Šolska prehrana

Gimnazija Moste si prizadeva svojim dijakom nuditi kakovostno in raznoliko šolsko prehrano po smernicah zdravega prehranjevanja.

V šolski kuhinji pripravljamo hladne in tople obroke, dijaki imajo v prijetnem ambientu šolske restavracije na voljo od 6 do 8 različnih menijev. Izbirajo lahko med različnimi vrstami malice, med mesno, pretežno vegetarijansko z vključenimi ribami in perutnino ter vegetarijansko malico.

Za dijake z alergijami, dietami in specifičnimi prebavnimi motnjami zagotavljamo dietne obroke (tople ali hladne) na podlagi navodil zdravniških izvidov.

 

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo in z gradivom redni del vzgojno-izobraževalnega dela. Dijake in druge uporabnike navaja na samostojno uporabo knjižnega gradiva in drugih pomagal ter sodeluje s profesorji pri uvajanju novih in drugačnih oblik dela.V knjižnici so nameščeni računalniki, ki jih dijaki uporabijo pri opravljanju različnih nalog.

Knjižnica je odprta vsak šolski dan od 7:45 do 14:45.

 

Učbeniški sklad

Knjižnica vodi tudi učbeniški sklad, prek katerega si lahko dijaki izposodijo učbenike. Učbenike si lahko izposojajo dijaki 1., 2. in 3. letnikov, izposojevalnina pa znaša največ tretjino nabavne cene učbenika. Izposojamo komplete učbenikov, ki so jih izbrali profesorji.

Bodoči dijaki prvih letnikov dobijo naročilnice za komplet učbenikov ob vpisu v našo šolo. Naročilnice oddajo ob vpisu šolski svetovalni službi.

 

Zdravstveno varstvo

V času pouka nudi dijakom naše šole nujno zdravniško pomoč dispanzer za otroke in šolsko mladino v zdravstvenem domu v Mostah (Zdravstveni dom Ljubljana, enota Moste-Polje). V drugih primerih se dijaki obračajo na svoje osebne zdravnike. Ti dijakom izdajo opravičila za daljšo odsotnost in morebitno oprostitev od pouka športne vzgoje. Krajše odsotnosti pisno opravičijo starši in skrbniki.

Za dijake 1. in 3. letnikov organiziramo sistematski zdravstveni pregled v zdravstvenem domu v Mostah.

 

PRIDI ZRAVEN!