Tutorstvo

Pri tutorstvu dijaki višjih letnikov z izkušnjami in znanjem pomagajo prvošolcem pri njihovih morebitnih težavah ob vključevanju v novo dijaško okolje. Svetujejo jim, kako morajo v gimnaziji spremenit način učenja, kako se sporazumevati s profesorji, kako se vključiti v življenje na šoli in tudi kako reševati spore v razredni skupnosti in zunaj nje, če do njih kdaj pride.

Namen tutorstva je pomagati dijakom pri napredovanju iz prvega v drugi letnik, obenem pa ustvariti dobro delujočo razredno skupnost ter pravočasno zaznavati, preprečevati in reševati morebitne težave, ki bi jih lahko imeli posamezni dijaki.

Tutorje ob koncu drugega letnika ob pomoči dijakov določi razrednik. Skupino znotraj enega razreda sestavlja 4–6 dijakov tutorjev. To so dijaki z raznovrstnimi izkušnjami in znanji, ki med seboj dobro sodelujejo in si želijo pomagati prvošolcem s svojimi izkušnjami, ki so si jih nabrali v času šolanja, dela na šoli in tudi v svoji okolici, družbi ali doma. Tutorji so predstavljeni na šolski spletni strani. Enkrat mesečno prihajajo na razredne ure 1. letnika, za katerega so določeni, po potrebi – če razrednik ali profesorji zaznajo težave pri posameznem dijaku – pa se z dijaki pogovorijo tudi individualno. Tutorji se lahko po pomoč obrnejo na svojega razrednika ali na mentorja oziroma se pogovorijo na rednih sestankih skupine tutorjev.

 

Ti je všeč Tutorstvo?

DELI