Mentorstvo DIJAK DIJAKU

Mentorstvo dijak dijaku pomeni pomoč pri razumevanju in obvladovanju učne snovi pri različnih predmetih, ki se izvajajo na Gimnaziji Moste.  Največkrat so to izzivi na področju matematike in fizike, a tudi pri slovenščini, angleščini ali katerem od drugih tujih jezikov je včasih potrebna dodatna razlaga ali vaja, ki je lažje premagljiva s pomočjo mentorja.

 

Gre torej za solidarnostne, brezplačne inštrukcije, ki se izvajajo pred ali pa po pouku za naše dijake, ki bi radi morebitno negativno oceno spremenili v pozitivno ali pa preprosto pridobili znanje, s katerim bi lažje opravili obveznosti za določen letnik. Dijaki, ki bolje razumejo določeno snov, so nesebično in prijazno pripravljeni ponuditi pomoč drugim dijakom, ki imajo težave. Zaradi različnih usmeritev, predznanj ali zanimanj dijakov se lahko zgodi, da je mentor za določen predmet ali snov hkrati tudi sam prejemnik mentorske pomoči na kakšnem drugem področju, v katerem je manj uspešen.

Pomoč se izvaja predvsem v času popravljanja in izboljševanja ocen po 1. konferenci, takrat je potreba po mentorstvu visoka in učenje  intenzivno, vendar pa dejavnost poteka v obdobju celotnega šolskega leta.

 

Ti je všeč Mentorstvo DIJAK DIJAKU?

DELI