Zgodovina

Na Gimnaziji Moste pri zgodovini spodbujamo radovednost dijakov o življenju ljudi v preteklosti in sedanjosti ter razvijamo njihovo razumevanje značilnosti različnih zgodovinskih obdobij, pojavov, procesov, sprememb in problemov tako v preteklosti kot v sedanjosti doma in po svetu.

Pri pouku zgodovine zajamemo ključne zgodovinske pojave in procese, ki so pogoj za razumevanje kulturnega in civilizacijskega razvoja človeštva. Poudarek je na socialnokulturnih temah in vsebinah z zgodovino vsakdanjega življenja, s prikazom materialnih in duhovnih dosežkov človeštva v izbranih zgodovinskih obdobjih.

Dijaki pridobijo kakovostna znanja za razumevanje ključnih pojavov in procesov iz svetovne, evropske, regionalne, slovenske in krajevne zgodovine ter razlago njihovega vpliva na slovensko zgodovino. Naučijo se primerjati načine življenja in miselnosti, znanstvene dosežke ter njihov vpliv na gospodarske procese, socialne odnose in okolje v različnih zgodovinskih obdobjih. Pri tem znajo razlikovati med vzroki, povodi in posledicami ter ugotoviti soodvisnost različnih pojavov in procesov.

Pri pouku proučujemo različne čase in svetove. Zgodovina je tako lahko je vznemirljiva, saj obiskujemo mesta in muzeje, beremo zgodovinske romane, rešujemo križanke, tekmujemo v kvizih, se udeležujemo ekskurzij. Odpira nam pot v bogastvo človeškega duha. Zajema vse, kar se je dogajalo z nami in našo okolico včeraj, prejšnji teden, decembra, pred 85, 100, 1000 leti. Navdušuje, osvobaja, razblinja predsodke.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
2 uri/teden 2 uri/teden 2 uri/teden 2 uri/teden
+
3 ure/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

MERLIN GULAN LOKAR

univ. dipl. pedagoginja In profesorica zgodovine
na Gimnaziji Moste od leta 2000

Sodelovanje z inštitucijami
 • Državni izpitni center
 • MEPI
 • Zavod RS za šolstvo
 • Filozofska fakulteta, oddelek za zgodovino
 • Rdeči križ Slovenije
 • Muzeji Slovenije
Projekti in aktivnosti
 • Projekti in aktivnosti
 • Mednarodna izmenjava mladih v programu Comenius (2012-2014)
 • MEPI (od 2015)
 • organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v tujino (od 2007)
 • mentorica dijakom na zgodovinskem tekmovanju (od 2008)
 • vodja muzejskega krožka (od 2014)
 • mentorica študentom na obvezni pedagoški praksi (od 2015)
 • organizacija in izvedba mednarodne izmenjave dijakov Gimnazije Moste s Poljsko (2016)
Reference
 • zunanja ocenjevalka na maturi pri predmetu zgodovina
 • MEPI inštruktorica
 • opravljen tečaj prve pomoči za bolničarje

 

VLADIMIRA KRAJNIK

profesorica zgodovine in sociologije
na Gimnaziji Moste od leta 2012

Sodelovanje z inštitucijami
 • Državni izpitni center
 • Zavod RS za šolstvo
 • Društvo učiteljev zgodovine
 • Mestna občina Ljubljana
 • Različne nevladne organizacije, npr. Amnesty International Slovenija
Projekti in aktivnosti
 • organizacija ekskurzij po Sloveniji in tujini
 • priprava dijakov na tekmovanja iz zgodovine
 • zgodovinski krožek
 • sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, projekt Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, mentorica mladih raziskovalcev
 • medgeneracijsko učenje, različne dejavnosti
 • izdelava novoletnih venčkov
Reference
 • zunanja ocenjevalka na maturi pri predmetu zgodovina
Prosti čas
 • spoznavanje dežel in ljudi, potovanja
 • kolesarjenje
 • planinarjenje

 

ŽELJKO LEDNIK

profesor zgodovine in sociologije kulture
na Gimnaziji Moste od leta 1996

Projekti in aktivnosti
 • pisanje šolske kronike (2008-2015)
 • sodelovanje v prenovi učnega načrta za zgodovino 1998

 

Ti je všeč Zgodovina?

DELI