Španščina

Španščina ima dolgo zgodovinsko in kulturno tradicijo, svoj pečat je namreč pustila v vseh sodobnih svetovnih civilizacijah. Na Gimnaziji Moste se zavedamo, da je španščina jezik prihodnosti. Število ljudi, ki govori špansko, iz leta v leto narašča, zato je učenje tega jezika naložba, ki se zagotovo obrestuje. Kakršnekoli že imajo dijaki načrte za prihodnost, z znanjem španskega jezika si lahko izboljšajo kakovost poklicnega in zasebnega življenja.

Znanje španščine dijakom povečuje možnosti študija in dela v špansko govorečih deželah. Kasneje v poslovnem življenju komuniciranje v španščini s špansko govorečimi poslovnimi partnerji ustvarja pogoje za učinkovitejšo komunikacijo in s tem boljše poslovne odnose. Z znanjem španščine si dijaki izboljšajo poklicne možnosti za zaposlitev tako doma kot v tujini, zato je vlaganje v znanje tega tujega jezika gotovo naložba v dijakovo prihodnost, saj spodbuja razvoj njegovih intelektualnih zmožnosti in predstavlja dobro popotnico v življenju.

Zemljepisno in kulturno zelo raznovrstne špansko govoreče dežele so privlačne turistične destinacije. Z znanjem španščine si dijaki razširijo potovalna doživetja, lažje sklepajo nova znanstva in se hitrje znajdejo v tujem svetu. Če znajo vsaj nekaj osnov španščine, je njihov dopust v špansko govoreči državi zagotovo še lepši, saj lažje navežejo pristen stik z domačini. Na potovanjih dijaki sproščeno uporabljajo pogosto rabljene fraze, znajo vprašati za pot, rezervirati hotel, naročiti kulinarične specialitete in se pogajati pri nakupih. V nujnih in nepredvidljivih situacijah, ki se lahko zgodijo na potovanju, pa se znajo odzvati hitreje in učinkoviteje.

Španska in latinskoameriška kultura sta pustili velik pečat v umetnosti. Omenimo naj samo Cervantesovega Don Kihota. Ali ne bi bilo zanimivo prebrati prvega modernega romana prav v izvirniku?

Pri pouku španščine dijaki razvijajo slušne, govorne, bralne in pisne sposobnosti. Ker je učenje jezika samo iz knjig dolgočasno, pouk španščine večkrat popestrimo tudi z glasbo (učimo se iz aktualnih uspešnic, video-materialom (ogledamo si kakšno serijo, film, videospot …), včasih tudi kaj dobrega skuhamo in seveda uživamo ob nastalih jedeh.

Naši dijaki, španski knjižni molji, se lahko vsako leto udeležijo španske bralne značke ali pa svoje jezikovno znanje dokažejo na tekmovanju iz znanja španskega jezika. Seveda se jezika najhitreje in najučinkoviteje učimo v pristnem okolju, zato organiziramo tudi ekskurzije v Španijo. Tako smo si že večkrat ogledali Barcelono in pohajkovali na jugu Španije po Andaluziji.

Ali ste vedeli?
• V letu 2015 je španščino kot materni jezik govorilo skoraj 470 milijonov ljudi (6,7 % svetovne populacije). Tako je španščina po številu naravnih govorcev drugi najbolj razširjeni jezik na svetu, takoj za kitajščino. Če prištejemo še tiste, ki jo govorijo kot drugi jezik, se število govorcev povzpne celo na 560 milijonov.
• 7,9 % internetnih uporabnikov se sporazumeva v španščini, kar jo uvršča na tretje mesto.
• Španščino se kot tuj jezik uči več kot 20 milijonov ljudi na svetu, kar jo uvršča na drugo mesto.
Vir: © Instituto Cervantes, 1991‒2015

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
3 ure/teden 3 ure/teden 3 ur/teden 3 ure/teden
+
3 ure/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

IRENA ERŠTE

profesorica španščine in geografije
na Gimnaziji Moste od leta 2007

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
 • Državni izpitni center
 • Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
 • Slovensko društvo ljubiteljev španščine
 • Nacionalni urad MEPI Slovenija, Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade
Projekti in aktivnosti
 • mediatorka in šolska mediatorka (od 2011), vodenje krožka vrstniška mediacija (2011/2012, 2013/2014), mentorica vrstniškim mediatorjem
 • projekt Sistemsko soočanje z nasiljem v družini (2011)
 • koordinatorka za program MEPI (od 2015)
 • mentorica dijakom in voditeljica odprav v programu MEPI (od 2015)
 • vodja šolske ekipe za prvo pomoč (od 2015)
 • bralno tekmovanje »Lepota romanskih jezikov navdihuje« iz španščine 2009/10 – 1. mesto (pisni izdelki, nižja raven), 3. mesto (pisni izdelki, višja raven)
 • bralna značka za španščino EPI LECTURA (od 2010)
 • tekmovanje iz znanja španščine (Dilo en español) (od 2010)
Reference
 • projekt Evropski jezikovni listovnik (European Language Portfolio) pri pouku tujega jezika v srednji šoli (2007/2008)
 • projekt Posodobitev gimnazije, članica Predmetne razvojne skupine in mentorskih učiteljev za tuje jezike (2008-2010)
 • Prešernova nagrada za diplomsko delo Geografija Krvave Peči (2005)
 • zunanja ocenjevalka na maturi za španščino (od 2010)
Prosti čas
 • sproščanje v naravi (pohodništvo, kolesarjenje, tek), badminton
 • potovanja
 • kinologija

Ti je všeč Španščina?

DELI