Francoščina

Francoščina utira dijakom pot do izjemne kulture, zgodovine, glasbe, sijajne literature in Francozov in francosko govorečih Zemljanov s skoraj vseh koncev sveta. Čeprav velja za zahtevnejši jezikovni oreh, njena lepota in melodičnost pritegneta, saj je po mnenju mnogih francoščina eden najlepših in najbolj melodičnih jezikov na svetu. Ker jo pogosto povezujejo z romantično podobo Francije, jo imenujejo tudi jezik ljubezni. Na Gimnaziji Moste zato spodbujamo učenje francoskega jezika, saj je to jezik, ki odpira dijakom vrsto priložnosti tako v bodočem zasebnem kot tudi poklicnem življenju. Ponuja tudi drugačen pogled na svet: jezik – to je življenje, življenje – to je ljubezen; do vseh in vsakogar, saj je Francija najstarejše pribežališče vseh zatiranih in preganjanih.

Dijaki Gimnazije Moste naštevajo mnogo dobre razloge za učenje francoščine.

Francoščina je med najbolj razširjenimi jeziki na svetu in se takoj za angleščino uvršča na drugo mesto po številu ljudi, ki se ga učijo. Je jezik za študij na tuji univerzi in jezik, ki odpira vrata pri iskanju dobre službe. Veliko študentov slovenskih fakultet odhaja na študijske izmenjave v Francijo ali v druge francosko govoreče države. Dijaki Gimnazije Moste imajo možnost učenja francoščine še pred odhodom v tujino, saj to omogoča lažji študij. Poleg tega je znanje francoščine velika prednost pri iskanju dela tako v Sloveniji kot v tujini. Francoščina lahko na stežaj odpre vrata francoskih podjetij v Sloveniji, Franciji in ostalih delih sveta. Francija ima eno najmočnejših gospodarstev na svetu in se vztrajno širi tudi na tuja tržišča.

Dijakom, ki radi potujejo, že samo osnove francoščine polepšajo potovanja v Francijo. Francozi cenijo popotnike, ki se trudijo sporazumevati se v njihovem jeziku. Francoščina pa dijakom koristi tudi na potovanjih v Afriko, Švico, Kanado, Monako in še marsikje v eksotičnih brezpotjih rajskih otokov Pacifika.

Na Gimnaziji Moste si prizadevamo, da bi bilo učenje francoščine zabavno in prijetno, zato gledamo francoske filme, poslušamo naravne govorce, se trudimo z gledališčem, kuhamo in, najraje, pojemo. Tako lahko dijaki zelo hitro dosežejo osnovne sposobnosti sporazumevanja, čeprav se nam vedno zatakne pri izgovarjavi in pisnih zapisih, ki so praviloma takoooooooo zeloooooooooooo drugačni od tistega, kar slišimo. Učenje francoščine je učenje ne vedno enostavnega, a lepega, bogatega in živahnega jezika, ki ga pogosto imenujejo jezik ljubezni. Francozi ljubijo življenje in njihov jezike je zgolj ena , a praviloma njena najpomembnejša oblika.

Z znanjem , ki ga dijaki pridobijo, lahko gledajo francoske filme brez podnapisov in razumejo svojo najljubšo pesem v francoščini. Tisti, ki radi berejo, lahko v originalu prebirajo literarna dela mnogih, brez katerih si ne evropske ne svetovne literature ni mogoče predstavljati – od Nesrečnikov , Tujca, nagajivega Nikca ali seveda obveznega Malega Princa. Ali Descartesa, Jean Jacques Rousseauja, Prousta in vseh Nobelovih nagrajencev.

Pri pouku francoščine dijaki razvijajo slušne, govorne, bralne in pisne sposobnosti. Sledimo sodobnim pristopom poučevanja tujih jezikov, uporabljamo sodobna tehnična sredstva, poslušamo francosko glasbo in se kulinarično razvajamo

Naši dijaki se lahko udeležijo francoske bralne značke ali pa svoje jezikovno znanje dokažejo na tekmovanju iz znanja francoskega jezika. Redno sodelujejo na frankofonskih dnevih in prepevajo na Fetes de la musique ali pa kar tako, za zabavo pri pouku. Seveda se jezika najhitreje in najučinkoviteje učimo v pristnem okolju, zato organiziramo tudi ekskurzije v Francijo.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden
+
3 ure/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

TATJANA MERC

profesorica francoščine in primerjalne književnosti
na Gimnaziji Moste od leta 2005

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
 • Državni izpitni center
Projekti in aktivnosti
 • nastopi z dijaško gledališko skupino na vsakoletnih frankofonskih dnevih v Celju
 • priprava dijakov na državno tekmovanje v znanju francoskega jezika
 • francoska bralna značke Epilecture
Reference
 • ustanovna članica in 1. predsednica Slovenskega društva učiteljev francoščine SDUF
 • aktivna udeležba na svetovnih kongresih FIPF /Federation InternationaL de Professeurs de Francais (Dunaj 2006, Quebec 2008)
 • multiplikator na Zavodu RS za šolstvo (od 2002)
 • zunanji ocenjevalka za francoščino na maturi
Prosti čas
 • krajinska arhitektura
 • potovanja

 

ANDREJA STRES

Profesorica italijanščine in francoščine
na Gimnaziji Moste od leta 1992

Sodelovanje z inštitucijami
 • Javni zavod Cene Štupar
Projekti in aktivnosti
 • Center medgeneracijskega učenja (od 2014)
Reference
 • Soavtorica Predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo -italijanščina
 • Soavtorica Predmetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo – italijanščina
Prosti čas
 • kolesarjenje
 • tek
 • igranje kitare

MARUŠA MARN AVSEC

Profesorica španščine in francoščine
na Gimnaziji Moste od leta 2016

Projekti in aktivnosti
 • Mednarodno sodelovanje (Erasmus +)
 • Francoska bralna značka
 • Priprava dijakov na tekmovanje v znanju francoskega jezika
 • Sodelovanje na festivalu frankofonske glasbe Fête de la musique
 • Mentorica dijaške skupnosti na GSŠ Kočevje
Prosti čas
 • branje, pohodništvo, potovanja

 

Ti je všeč Francoščina?

DELI