Geografija

Na Gimnaziji Moste je geografija predmet, ki pomaga mlademu človeku pridobiti znanje, sposobnosti, veščine in spretnosti, s katerimi lahko razume ožje in širše okolje. Vzgajamo ga, da bi to okolje znal pravilno vrednotiti, spoštovati in z njim gospodariti. Znanje geografije je sestavni del temeljne izobrazbe, saj vsebuje vedenja o domovini in svetu ter varovanju okolja in gospodarjenju z njim.

Geografija je veda o Zemljinem površju. Ugotavlja razširjenost, vplive in soodvisnost tistih naravnih in družbenih pojavov, ki sodelujejo pri (pre)oblikovanju Zemljinega površja ter raziskuje organizacijo prostora in odnos med človekom in pokrajino.

Pri pouku geografije usposabljamo dijake za odgovoren in solidaren odnos do naravnega ter družbenega okolja in za reševanje prostorskih problemov in sožitje med naravo ter človekom. Pouk teži k razvijanju pozitivnih čustev do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu oziroma državi ter spoštovanju njene naravne in kulturne dediščine.

Pri predmetu razvijamo sposobnost dijakov za uporabo preprostih raziskovalnih metod, s katerimi pridobivajo, urejajo, razlagajo in posredujejo geografske informacije ter sposobnosti za uporabo medijev. Poleg tega razvijamo tudi zanimanje dijakov za domačo pokrajino in dnevni utrip življenja v širši okolici, domovini in po svetu ter spodbujamo njihovo odzivanje na dnevne dogodke, s čimer jih učimo dejavnega državljanstva.

Cilje dosegamo s premišljenim izbiranjem vsebin, sodobnimi didaktičnimi oblikami in metodami, pestro izbiro učil, učnih pripomočkov in medijev ter čim pogostejšim neposrednim opazovanjem geografskih procesov in pojavov v okolju, v katerem ti nastajajo. Veliko pozornost posvečamo zlasti pouku na terenu in ekskurzijam, kajti s tem omogočamo doživljajski in učinkovitejši pouk.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
2 uri/teden 2 uri/teden 2 uri/teden 4 ure/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

KORNELIJA SRAKA

profesorica geografije
na Gimnaziji Moste od leta 1992

Sodelovanje z inštitucijami
  • Državni izpitni center
Projekti in aktivnosti
  • Šolski razvojni tim (2008- 2014)
  • Učenje učenja
Reference
  • zunanja ocenjevalka na maturi pri predmetu geografija

 

Ti je všeč Geografija?

DELI