Sociologija

Na Gimnaziji Moste pri pouku sociologije dijake opremimo s tistimi znanji in spretnostmi, ki so pomembna in potrebna tako za razumevanje lastnega osebnega življenja kot tudi za razumevanje širših družbenih pojavov in procesov, ki presegajo izkušnjo posameznice in posameznika. Raziskujemo pogoje, procese in posledice človekovega bivanja. Dijaki zato bolje razumejo življenje okoli sebe, zaznavajo družbene probleme, pojave in procese. Pridobijo sposobnost kritičnega mišljenja in odločanja, sposobnost argumentiranega in strpnega izražanja lastnih stališč, sposobnost empatije in strpnosti do različnosti. Razvijajo ustvarjalnost in samostojnost pri izdelavi socioloških nalog.

Na Gimnaziji Moste pri pouku sociologije dijake opremimo s tistimi znanji in spretnostmi, ki so pomembna in potrebna tako za razumevanje lastnega osebnega življenja kot tudi za razumevanje širših družbenih pojavov in procesov, ki presegajo izkušnjo posameznice in posameznika. Raziskujemo pogoje, procese in posledice človekovega bivanja. Dijaki zato bolje razumejo življenje okoli sebe, zaznavajo družbene probleme, pojave in procese. Pridobijo sposobnost kritičnega mišljenja in odločanja, sposobnost argumentiranega in strpnega izražanja lastnih stališč, sposobnost empatije in strpnosti do različnosti. Razvijajo ustvarjalnost in samostojnost pri izdelavi socioloških nalog.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
/ 2 uri/teden
+
1 ura/teden
(izbirno)
2 uri/teden
(izbirno)
4 ure/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

BREDA KECUR

profesorica sociologije
na Gimnaziji Moste od leta 1992

Sodelovanje z inštitucijami
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad RS za Slovence po svetu in zamejstvu
 • Mestna občina Ljubljana
 • Zavod RS za šolstvo
 • Fakulteta za družbene vede
 • Šola za ravnatelje
 • Filozofska fakulteta
 • Amnesty International Slovenija
 • Zavod za kulturo dialoga
 • RTV Slovenija
 • Radio Slovenija
Projekti in aktivnosti
 • sodelovanje pri projektu »Skriti zaklad« (2003–2005 in 2006/2007)
 • organizacija mednarodnih raziskovalnih taborov »Slovenci v zamejstvu« (Avstrija 2001/2002, Italija 2002/2003, Madžarska 2003/2004, Avstrija 2004/2005, Italija 2006/2007)
 • sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, projekt »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
 • sodelovanje pri »Gibanje znanost mladini« (2002/2003)
 • Amnesty International Slovenija, 2010 – 2016
 • MSSS, prostovoljstvo (2011/2012, 2012/2013)
 • Zavod za kulturo dialoga, debatni klub (2011/2012, 2012/2013, 2015/2016)
 • RTV Slovenija, Dobra ura z Akijem (2011/2012, 2012/2013)
 • Tekmovanje Gymnasium.eu na Radio Slovenija (2012/2013, 2015/2016)
Reference
 • Recenzija učbenika za sociologijo, 2004
 • sodelovanje s Fakulteto za družbene vede pri projektu »Družbeni problemi niso šolske naloge« (2002/2003)
 • sodelovanje s Fakulteto za družbene vede pri načrtovanje vzgojno –izobraževalnega dela »Nova kultura preverjanja znanja« (2002)
 • Šola za ravnatelje, Mreža šol – bralna pismenost
 • Filozofska fakulteta, Partnerstvo fakultet in šol
 • sodelovanje s Fakulteto za družbene vede in Filozofsko fakulteto pri mentorstvu pripravnika, (2001/2002, 2003/2004, 2005/2006)
Prosti čas
 • potovanja
 • jazz
 • knjige

 

Ti je všeč Sociologija?

DELI