Psihologija

Na Gimnaziji Moste je psihologija splošnoizobraževalni predmet, ki zajema temeljna znanstvena spoznanja o človekovi duševnosti, osebnosti, vedenju in življenju v družbi. Glavni namen predmeta je posredovanje celostnega psihološkega pogleda na človeka in na njegovo življenje v družbi. Dijak se začenja jasneje zavedati in razumevati samodejnega dogajanja v svoji duševnosti. Na ta način izgrajuje svoj prostor zavedanja ter sposobnost razumevanja in usmerjanja samega sebe.

Pri pouku psihologije dijaki spoznavajo temeljne pojme in zakonitosti v psihologiji, razvijajo zmožnost samorefleksije in raziskovanja samega sebe ter svojega ravnanja. Vse to jim lahko pomaga razvijati spretnosti v medosebnih odnosih.

Pri pouku se najprej ukvarjamo s procesi, ki so samodejni, torej s čustvi, temeljnimi potrebami, avtomatičnimi mislimi in logiko njihovega ozadja, nato pregledujemo značilnosti duševnih procesov v mladosti ter nadaljujemo z ugotavljanjem vloge zavedanja v našem življenju.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
/ 2 uri/teden
+
1 ura/teden
(izbirno)
2 uri/teden
(izbirno)
4 ure/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

NATAŠA KROŠEL

dipl. psihologinja, dipl. učiteljica likovnega in tehničnega pouka
na Gimnaziji Moste od leta 1996

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
Projekti in aktivnosti
 • krožek Kdo sem jaz, kdo si ti? (2015/2016)
 • ustvarjamo z glino
 • prostovoljstvo
Reference
 • Soavtorica priročnikov za učitelje:
  • Igra vlog in simulacija kot učna metoda
  • Nova kultura prevrjanja in ocenjevanja
  • Aktivno v svet psihologije
  • Kritično mišljenje pri poučevanju psihologije
  • Poučujemo psihologijo
Prosti čas
 • psihologija
 • filozofija – grška in nemška klasična

 

Ti je všeč Psihologija?

DELI