Filozofija

Na Gimnaziji Moste razvijamo sposobnost samostojnega mišljenja, saj je to predpogoj za modrost kot zrelost. Pri tem sledimo temeljnemu načelu filozofije: »Uporabljaj svoj um brez vodstva nekoga drugega.«

Filozofija je kritični premislek izkustva, spoznanja in delovanja. Tako pridobljena orientacija v mišljenju je tudi orientacija v življenju. Med poukom filozofije analiziramo odnos med svetom in človekom ter iščemo odgovore na temeljna vprašanja, kot so npr.: Kdo/kaj sem jaz? Kakšno je moje mesto v svetu? Kaj je smisel mojega življenja? Kako in zakaj naj etično ravnam? … Hkrati premišljujemo tudi o sodobnem aktualnem dogajanju tako doma kot v svetu.

V tem duhu dijake pri pouku filozofije usmerjamo v samostojno in ustvarjalno mišljenje, spodbujamo razmislek o njih samih v svetu, prispevamo k njihovemu jezikovnemu izražanju ter jih vodimo k strpnemu dialogu na podlagi razumskega utemeljevanja. Dijaku pomagamo razviti sposobnost kritičnega mišljenja in etičnega premisleka. Tako mu omogočamo lažjo orientacijo v življenju in samostojno odločanje v demokratični družbi. Ker so filozofski problemi odprti, ukvarjanje z njimi spodbuja odprtost duha, hkrati pa razvija ustvarjalno oblikovanje novih idej in rešitev problemov.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
1 ura/teden
(izbirno)
2 uri/teden
+
2 uri/teden
(izbirno)
4 ure/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

MATEJA GREGORIČ JAGODIC

profesorica filozofije in diplomirana primerjalna komparativistka
na Gimnaziji Moste od leta 1998

Sodelovanje z inštitucijami
  • Državni izpitni center
    Študijska skupina za filozofijo
Projekti in aktivnosti
  • vodenje družboslovnega aktiva (od 2013/2014)
  • priprave na tekmovanja iz pisanja filozofskega eseja
Reference
  • avtorica člankov v strokovni reviji Filozofija na maturi o medpredmetnem povezovanju vsakokratnih maturitetnih besedil iz književnosti z različnimi filozofskimi perspektivami
Prosti čas
  • spremljanje raznih kulturnih prireditev in dogodkov
  • hitra hoja v naravi

 

Ti je všeč Filozofija?

DELI