Informatika

Na Gimnaziji Moste se zavedamo, da postaja informatika v povezavi z računalništvom vse pomembnejša veda. Priče smo informacijski revoluciji, ki v ospredje postavlja ravno informacije. Več ko ima nekdo informacij, večja je verjetnost za njegov uspeh. Ključ do uspešne uporabe informacij pa je informacijska tehnologija, pri čemer je osnovno orodje računalnik, povezan v globalno svetovno omrežje. Prav zaradi izrednega pomena informatike je zelo pomembno, da dijake usposobimo za čim uspešnejšo uporabo sodobnih informacijskih tehnologij. 

Informatika je predmet, pri katerem se teorija osnovnih zakonitosti informatike prepleta z metodami neposrednega iskanja, zbiranja, hranjenja, vrednotenja, obdelave in uporabe podatkov z digitalno tehnologijo. Predmet dijakom ponuja možnost, da sistematično razvijajo digitalno kompetenco, ki je nujno potrebna za razumevanje digitalne tehnologije in procesov ter kakovostno uporabo te tehnologije z namenom omogočiti dijakom uspešen študij na univerzi in orientacijo za nadaljnje življenje.

Na Gimnaziji Moste sta ves čas izobraževanja v ospredju aktivna vloga dijakov in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo pri projektih, problemsko in sodelovalno učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost dijakov ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih dejavnosti, uporaba debatnih metod, povezovanje med predmeti in zunanjimi strokovnjaki ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri tem predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja, da bi zagotovili razumno in samozavestno odločanje dijakov v novih in nepredvidljivih okoliščinah.

Cilji in vsebine predmeta so razporejeni na dve ravni:

 • splošna znanja, s katerimi dijaki razvijejo temelje digitalne kompetence, potrebne za učinkovito uporabo digitalne tehnologije pri razvijanju lastnega znanja in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim;
 • posebna znanja, s katerim dijaki znanje, veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, motive in druge zmožnosti splošnega znanja v sklopih nadgradijo, poglobijo in razširijo v digitalno kompetenco uspešnega ter učinkovitega reševanja informacijskih problemov.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
2 uri/teden 1 ura / teden
(izbirno)
2 uri / teden
(izbirno)
4 ure / teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

DARJAN MIHELEC

profesor informatike
na Gimnaziji Moste od leta 1996

Sodelovanje z inštitucijami
 • Državni izpitni center
 • Zavod RS za šolstvo
 • Pedagoška fakulteta
 • Pedagoški inštitut
 • Društvo ACM Slovenija
Projekti in aktivnosti
 • skrbnik spletne strani Gimnazije Moste (od 2007)
 • skrbnik spletnih učilnic Gimnazije Moste (od 2007)
 • priprava in organizacija šolskega urnika (od 2003)
 • tajnik šolske maturitetne komisije (od 2008)
 • šolski koordinator mednarodne raziskave PISA (2012, 2015)
 • mentor študentom pri nastopih in pedagoški praksi (2010, 2012, 2013, 2014)
 • organizator šolskega tekmovanja iz računalniškega razmišljanja Bober (2015)
 • samoevalvacija
 • Učenje učenja
Reference
 • zunanji ocenjevalec na maturi za informatiko (od 2009)
 • predavatelj na centru za izobraževanje odraslih Cene Štupar (od 1997)

 

GORAZD KOVAČIČ

profesor informatike
na Gimnaziji Moste od leta 2008

Sodelovanje z inštitucijami
 • Društvo ACM Slovenija
 • Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani
 • Arnes
 • Microsoft Slovenija
Projekti in aktivnosti
 • skrbnik spletne strani Gimnazije Moste (od 2014)
 • skrbnik spletnih učilnic Gimnazije Moste (od 2009)
 • izvedba šolskega tekmovanja iz programiranja –ACM (Association for Computing Machinery) (2011/2012 in 2012/2013)
 • udeležba na državnem tekmovaju iz programiranja, ki ga organizira slovenska podružnica ACM (Association for Computing Machinery), največjega računalniškega združenja na svetu
 • (2011/2012 in 2012/2013)
 • izvedba šolskega tekmovanja iz programiranja, ki je osnova za tekmovanje na državnem nivoju v okviru Festivala inovativnih tehnologij, ki ga organizira Zavod za tehniško kulturo Slovenije ( 2011/2012 in 2012/2013)
 • udeležba na državnem tekmovanju iz programiranja v okviru Festivala inovativnih tehnologij v Mariboru ( 2011/2012 in 2012/2013)
 • sodelovanje pri izvedbi opazovanja sonca s teleskopom na OŠ Sodražica (2012/2013)
 • sodelovanje pri izvedbi astronomskega večera na Gimnaziji Moste (2010)
 • sodelovanje pri tehnični izvedbi pri predstavi Tedx (2014)
 • sodelovanje pri tehnični izvedbi pri koncertu skupine Blank Page na Gimnaziji Moste (2014)
 • sodelovanje pri tehnični izvedbi predstave ob praznovanju stoletnice šole (2014)
 • tehnična izvedba šolskih predstav (od 2013)
 • skrbnik eAsistenta (od 2012/13)
 • skrbnik omrežja eduroam (od 2009)
 • skrbnik office365 (od 2015)
 • skrbnik poštnega strežnika (od 2012)
 • skrbnik ZOTKIS-a (od 2012)
 • sodelovanje na naravoslovnih dnevih za osnovnošolce – Legomindstorms (od 2013)
 • skrbnik Lopolisa (od 2009)
 • vzdrževanje IKT-ja (od 2008)
 • prva pomoč (od 2015)
 • samoevalvacija
 • Učenje učenja
Reference
 • občasni predavatelj na Ljudski univerzi Žalec (od 2004)
Prosti čas
 • športno plezanje
 • planinstvo
 • računalništvo in informatika

 

Ti je všeč Informatika?

DELI