Nemščina

Kakršnekoli že imajo dijaki načrte za prihodnost, z znanjem nemščine si ustvarjajo neskončne možnosti. Učiti se nemščino, pomeni pridobivati znanja, s katerimi lahko izboljšajo kakovost tako poklicnega kot zasebnega življenja.

V času vse intenzivnejših globalizacijskih procesov v naši družbi se na Gimnaziji Moste zavedamo pomembnosti pouka tujih jezikov. Tako ponujamo široko paleto tujih jezikov, med katerimi lahko dijaki izbirajo glede na njihovo zanimanje in načrte za prihodnost.

Razlogov za učenje nemščine je resnično veliko. Znanje nemščine dijakom povečuje možnosti študija in dela v nemško govorečih deželah. Kasneje v poslovnem življenju komuniciranje v nemščini z nemško govorečimi poslovnimi partnerji ustvarja pogoje za učinkovitejšo komunikacijo in s tem boljše poslovne odnose. Z znanjem nemščine si dijaki lahko izboljšajo poklicne možnosti za zaposlitev doma in v tujini.

Nemščina je drugi najpomembnejši jezik v znanosti in raziskovanju. Obvladovanje tega jezika dijakom odpira vrata v svet uglednih inštitutov in raziskovalnih ustanov.

Z znanjem nemščine si dijaki razširijo potovalna doživetja, lažje sklepajo nova znanstva in se hitreje znajdejo v tujem svetu. Pa tudi pri domačih turističnih in hotelirskih storitvah smo uspešnejši, če gostom ustrežemo v njihovem domačem jeziku.

Nemščina je jezik Goetheja, Kafke, Mozarta, Bacha in Beethovna. Učenje nemščine dijakom odpira boljši vpogled v njihove stvaritve, da lahko poglobijo uživanje ob branju in/ali poslušanju njihovih del v originalnem jeziku. Navsezadnje učenje nemščine dijake povezuje z življenjem, željami in sanjami ljudi v nemško govorečih deželah in tako prispeva h kulturnemu razumevanju drugih narodov.

Dijaki pri pouku nemščine razvijajo celostno zmožnost za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje. V ta namen razvijajo slušno, govorno, bralno in pisno zmožnost.

Pri pouku nemščine uvajamo sodobne pristope, uporabljamo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter uporabne in življenjske učne vsebine. Rezultati so vidni že po enem letu učenja, saj dijaki že znajo predstaviti sebe, svojo družino in prijatelje, se znajti pri naročanju jedi in pijače v restavracijah, ukazovati drugim in še marsikaj drugega. Pri nadaljnjem učenju se znajo pogovoriti pri zdravniku, v trgovini ali na letališču, znajo povprašati za pravo pot ali pa nuditi pomoč tujemu turistu, napisati prošnjo za sprejem na izbrano delovno mesto, se pogajati pri najemu stanovanja … in obvladajo še mnogo drugih življenjskih situacij.

Dijaki na Gimnaziji Moste si bogatijo svoj besedni zaklad z branjem nemške literature in sodelovanjem na tekmovanju za bralno značko. Spodbujamo pa jih tudi, da sodelujejo na tekmovanjih iz znanja nemškega jezika, kjer si s pripravami poglabljajo svoje znanje in komunikacijske veščine. Tuje dežele in njihovo kulturo spoznavamo z ogledi izvirnih nemških filmov, radi pa jih tudi obiščemo in doživimo njihova mesta, kot so na primer Berlin, München, Dresden, Dunaj …

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden
+
3 ure/teden
(izbirni za maturo)

 

Učitelji

DARJA JEREBIC

profesorica nemščine in diplomirana bibliotekarka
na Gimnaziji Moste od leta 2000

Sodelovanje z inštitucijami
 • Filozofska fakulteta
 • Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika
 • Goethe Institut
Projekti in aktivnosti
 • organizacija ekskurzij v Berlin
 • samoevalvacija
 • učenje učenja
 • dopolnilni pouk
 • priprave na tekmovanja
 • nemška bralna značka Pfiffikus
 • nemški krožek 2009-10
 • mentorica pripravnici 2008-09
 • mentorica študentom 2005-06, 2013-14, 2014-15
 • predsednica sveta šole
 • organizacija informativnega dne 2006-07, 2015-16
 • organizacija projektnega tedna 2008-09, 2009-10
Prosti čas
 • potovanja
 • moda

 

NATAŠA KOHEK

profesorica nemščine in sociologije
na Gimnaziji Moste od leta 1997

Sodelovanje z inštitucijami
 • Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika (SDUNJ)
 • Goethe Institut
 • Nemška knjižnica
Prosti čas
 • tek
 • pilates
 • aerobika

 

Ti je všeč Nemščina?

DELI