Biologija

Na Gimnaziji Moste dijaki pridobivajo biološko znanje, ki jim predvsem z vidika delovanja žive narave pomaga pri naravoslovnem razumevanju sveta. Dijake spodbujamo k vedoželjnosti in raziskovanju življenja ter jih vzgajamo k občudovanju in spoštovanju narave.

Pri pouku biologije dijaki spoznajo biologijo kot sodobno naravoslovno znanost, ki preučuje žive sisteme: od molekule do celice, tkiva, organa, organizma, ekosistema in biosfere.

Zaradi izjemno hitrega prenosa spoznanj biološke znanosti v sfero družbenega odločanja in v aplikacije, ki vplivajo na življenje posameznika in družbe, moramo pri pouku biologije tesno slediti znanstvenemu napredku. Biologija zato poleg temeljnih spoznanj o zgradbi, delovanju in kompleksni soodvisnosti živih sistemov ter o tem, kaj je znanost in kako znanost deluje, obsega tudi ozaveščanje dijakinj in dijakov o pomenu biološkega znanja v sodobnem osebnem in družbenem življenju.

Poseben vidik našega biološkega izobraževanja je ozaveščanje dijakov o naravi kot vrednoti in o izjemni biotski pestrosti v Sloveniji, kar predstavlja nepogrešljiv del naše nacionalne identitete in temelj za nadaljnji trajnosti razvoj.

Poleg tega dijake izobražujemo o tem, da je biološka znanost temelj napredka in aplikacij na mnogih pomembnih področjih človekovega udejstvovanja (npr. medicina, farmacija, veterina, kmetijstvo, živilstvo, biotehnologija in gensko inženirstvo, bioinformatika, nanotehnologija), kjer družba doživlja še nedavno nepredstavljiv in hiter razvoj.

 

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
2 ure/teden 2 ure/teden 2 ur/teden 4 ur/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

NATAŠA SKAZA PAVLINA

univ. dipl. biolog s pedagoško andragoško izobrazbo
na Gimnaziji Moste od leta 2012

Sodelovanje z inštitucijami
 • Društvo učiteljev biologije Slovenije
 • Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • Zveza društev diabetikov Slovenije
Projekti in aktivnosti
 • šolska tekmovanja iz znanja biologije in znanja o sladkorni bolezni
  organizacija in izvedba naravoslovnih dni za osnovnošolce

 

ALENKA PERKO BAŠELJ

univ. dipl. biolog s pedagoško andragoško izobrazbo
na Gimnaziji Moste od leta 2007

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
 • Državni izpitni center
 • Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • Društvo učiteljev biologije Slovenije
 • Zveza društev diabetikov Slovenije
Projekti in aktivnosti
 • šolska tekmovanja iz znanja biologije in znanja o sladkorni bolezni
 • sodelovanje pri promociji šole
 • organizacija in izvedba naravoslovnih dni za osnovnošolce
 • organizacija tekmovanja iz kemijskega eksperimenta za osnovnošolce

 

Ti je všeč Biologija?

DELI