Kemija

Na Gimnaziji Moste dijaki pri pouku kemije razvijajo veščine za laboratorijsko in raziskovalno delo, logično sklepanje, kritično vrednotenje ter samostojno razmišljanje. Tudi s pomočjo uporabe sodobne tehnologije in medmrežja se učijo jasno izražati ter natančno predstaviti rezultate. Poleg tega v dijakih spodbujamo odgovorno in zavestno ravnanje z naravo in drugimi živimi bitji ter jih navdihujemo, da v polnosti izrazijo svoje talente. Spodbujamo jih k inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti.

Kemija je temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki preučuje snovi, njihovo zgradbo, lastnosti in spremembe. Pouk kemije je usmerjen v pridobivanje in razvijanje temeljnih znanj in s tem kemijske pismenosti ter spretnosti, ki dijakom omogočajo aktivno in odgovorno življenje v sodobni družbi. Pouk kemije je zasnovan na izkustvenem, eksperimentalnem, problemskem in raziskovalnem pristopu, kar pripomore k razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in pozitivnemu odnosu do nje. Kemija je interdisciplinarno povezana z drugimi vedami in ima zato močan vpliv tako na ekonomske kakor tudi na socialne odnose v družbi ter na ekonomsko rast.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
2 uri/teden 2 uri/teden 2 uri/teden 4 ure/teden
(izbirno za maturo)

 

Učitelji

MOJCA OREL

magistrica kemijskega izobraževanja
na Gimnaziji Moste od leta 1995

Sodelovanje z inštitucijami
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Pedagoška Fakulteta
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Zavod RS za šolstvo
 • Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • European Schoolnet
 • Društva: Humanitas, Ekologi brez meja, Umanotera
 • Industrija: Goodyear Dunlop Sava Tires
Projekti in aktivnosti
 • vodenje programskih odborov mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc ter pobudnica za organizacijo le-teh (Mednarodna konferenca STO)
 • organizacija in priprava dijakov na šolsko tekmovanje iz kemije za Preglova priznanja
 • pobudnica in organizatorka tekmovanj iz kemijskih eksperimentov za osnovnošolce tako na državni kot občinski ravni
 • koordinatorica projektnih dni, odprte šole in Pozor(!)ni za okolje
 • organizatorka ekodnevov na šoli
 • organizatorka TEDx Youth Gimnazija Moste
 • vodja projekta Poskus v gimnaziji
 • sodelovanje v evropskih projektih (Comenius, Pomladni dan)
 • organizacija ustvarjalnih delavnic in sodelovanje pri snovanju prireditev in gledaliških predstav, strokovnih ekskurzij, predavanj z društvi in snovanju naravoslovnih glasil
Reference
 • sodelovanje v projektu Spremljava gimnazijskega programa
 • sodelovanje v razvojnih skupinah za IKT, kemijo, okoljsko vzgojo in članica različnih ekspertnih skupin za uvajanje IKT v pouk ter sodelovanje v razvojnih skupinah za vključevanje sodobnih
 • metod, čuječnosti in nevroznanosti tako na področju vzgoje kot izobraževanja v pouk
 • članica skupine za prenovo učnih načrtov pri pouku kemije in študija okolja v okviru projekta Posodobitev gimnazijskih programov
 • priprava predavanj o uvajanju sodobnih metod za učitelje na nacionalnih in mednarodnih znanstvenih konferencah (Tedx Ljubljana – 7 smernic poučevanja prihodnjih generacij)
Prosti čas
 • ples
 • petje
 • pohodništvo

 

TJAŠA OPAČAK

univerzitetna diplomirana kemičarka
na Gimnaziji Moste od leta 2016

Projekti in aktivnosti
 • naravoslovni dnevi za osnovnošolce
 • organizacija tekmovanja iz kemijskega eksperimenta za osnovnošolce
Prosti čas in hobiji
 • hoja, branje

 

POLONA NABERGOJ GRUM

univ. dipl. ing. kemije s pedagoško andragoško izobrazbo
na Gimnaziji Moste od leta 1997

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • Zavod RS za šolstvo
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – študijske skupine za kemijo
 • Društva: Humanitas, Focus, Umanotera
Projekti in aktivnosti
 • vodenje ekološko-umetnostnozgodovinskega tabora (2004-2006)
 • organiziranje strokovnih ekskurzij v okviru predmeta Študij okolja in v okviru projektnih dni
 • sodelovanje v projektu Comenius (2013-2014)
 • vodja aktiva kemija/biologija (2000-2001, 2005-2007 in 2011-2015)
 • organizacija predavanj v sodelovanju z društvom Humanitas (2011 – 2013)
 • organizacija in priprava dijakov na šolsko tekmovanje iz kemije za Preglova priznanja (od 2011)
Reference
 • sodelovanje v projektu Spremljava gimnazijskega programa (2000-2001)
 • članica razvojnega tima v projektu Mreža učečih se šol/vrtcev (2003-2006)
 • usposabljanje v okviru projekta Posodobitev gimnazijskih programov (2008)

 

LJUDMILA VRHOVNIK

inženir kemijske tehnologije pedagoško andragoško izobrazbo
na Gimnaziji Moste od leta 1993

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
 • Mestna občina Ljubljana
 • Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • Osnovne šole v Ljubljani in okolici
Projekti in aktivnosti
 • vodja mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru Mestne občine Ljubljana z naslovom Kakovost reke Ljubljanice ob Zaloški cesti (2007, 2008)
 • vodja mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru Mestne občine Ljubljana z naslovom Divja odlagališča v Mostah in njihov vpliv na okolje (2009)
 • organizacija tekmovanja iz kemijskega eksperimenta za osnovnošolce (2012, 2013)
 • organizacija državnega tekmovanja iz kemijskega eksperimenta za osnovnošolce (2014)
 • organizacija dogodka TEDx (2015)
 • vodenje in organizacija naravoslovnih dni za osnovnošolce (2013 – 2015)
 • vodenje kemijskega krožka (2015)
 • organiziranje strokovnih ekskurzij (2013-2015)
 • organizacija informativnega dne (2012-2014)
 • organizacija terenskih vaj (2007-2015)
 • sodelovanje v projektu Commenius (2013-2014)

 

Ti je všeč Kemija?

DELI