Likovna umetnost

Na Gimnaziji Moste je likovna umetnost predmet, ki dijaku približa razumevanje likovne umetnosti kot temeljnega civilizacijskega dosežka in spodbuja ustvarjalnost tako pri likovnem izražanju kot pri interpretaciji umetniških del.

Učne vsebine predmeta obsegajo dve področji, in sicer likovno snovanje in umetnostno zgodovino.

Likovno snovanje nadgrajuje praktična in teoretična spoznanja o likovnem izražanju, pridobljena na osnovnošolski stopnji izobraževanja. S tem dijak razvije lastne ustvarjalne sposobnosti za likovno izražanje, obenem pa razvija in poglablja razumevanje pojmov teorije likovne umetnost ter se seznanja z raznovrstnostjo likovnih zvrsti in praks v času ter prostoru.

Bistven namen likovnega snovanja so razvijanje dijakove ustvarjalnosti, doživljanja in razumevanja likovne umetnosti, ukvarjanje s sodobnimi likovnimi praksami ter zavedanje o uporabnosti likovnosti v zasebnem, družbenem in poklicnem življenju. Dijak spozna osnovne pojme iz likovne teorije in se seznani z različnimi slikarskimi tehnikami: grafične tehnike, risba, strip, kiparske tehnike, arhitekturna risba. Spozna tudi izdelavo makete in sodobno vizualno umetnost.

Umetnostnozgodovinske vsebine dijaka na pregleden in razumljiv način seznanijo z razvojem likovne umetnosti kot enega najpomembnejših izrazov človekove ustvarjalnosti ter dajejo izhodišča za razumevanje in doživljanje umetnosti. S tem bistveno prispevajo k celovitemu umevanju človeka in ključni vlogi umetniške kreativnosti v civilizacijskem razvoju človeštva.

Pri umetnostni zgodovini dijaki usvojijo osnovne pojme: kaj je umetnost, kaj je likovna umetnost, kaj je likovna umetnina, motiv, vsebina, ikonografija, seznanijo pa se tudi z zgodovinskim razvojem slikarstva, kiparstva in arhitekture. Pri likovnem snovanju spoznavajo osnove likovne teorije in področja likovnega ustvarjanja: slikarstvo, kiparstvo, arhitektura in sodobni vizualni mediji in se tudi praktično preizkusijo v njih

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
1.5 ure/teden*

*dodatno še 18 ur kulturno umetniških vsebin v okviru obveznih izbirnih vsebin

 

Učitelji

IRENA ŠTERMAN

magistrica umetnostne zgodovine in diplomirana komparativistka
na Gimnaziji Moste od leta 1992

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zavod RS za šolstvo
 • Državni izpitni center
 • Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino
Projekti in aktivnosti
 • članica razvojnega tima za projekt Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah – preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega programa s poskusom (2010/2011 do 2014)
 • sodelovanje v projektu Učenje učenja (od 2011)
 • koordinatorica projekta Comenius (2012 do 2014)
 • koordinatorica projekta World in Classroom
Reference
 • recenzentka maturitetnega kataloga za umetnostno zgodovino (2012, 2014 in 2016)
 • recenzentka učbenika Umetnost na maturi
 • dolgoletna mentorica za umetnostno zgodovino na ljubljanski Univerzi za tretje življenjsko obdobje
Prosti čas
 • potovanja po Sloveniji in tujini
 • branje
 • igranje klavirja

 

Ti je všeč Likovna umetnost?

DELI