Glasba

Na Gimnaziji Moste ima glasba posebno mesto, saj je oblika komunikacije, ki vpliva na dijakova občutja, misli in delovanje. Dijakom dajemo zato široke možnosti za njihove glasbene izkušnje izvajanja, ustvarjanja in poslušanja ter jim pri tem pomagamo razvijati tako vrednote kot lastno identiteto.

Glasba v gimnaziji nadgrajuje poznavanje in poglabljanje glasbenih znanj ter oblikuje dijakovo estetsko občutljivost in vrednotenje v glasbeni umetnosti. Izbrane vsebine pri pouku ustrezajo splošni in glasbeni inteligenci dijakov. Vsebine in dejavnosti spodbujajo dijake, da kritično vrednotijo glasbo in jo upoštevajo kot spremljevalko v različnih življenjskih situacijah.

Glasba v gimnaziji dijakom omogoča, da se izoblikujejo v pretanjene poslušalce, izvajalce in ljubitelje glasbe, saj z osebnih doživljanjem glasbenih dogodkov spoznavajo razsežnosti kulturnih vrednot in potreb.

Pri pouku glasbe si na Gimnaziji Moste prizadevamo pri dijakih doseči vzbujanje pozitivnih čustev do glasbe, spodbujanje estetskega in splošnega razvoja skozi poslušanje glasbe, njeno izvajanje in ustvarjanje. Razvijamo interes za različne oblike glasbenega udejstvovanja, oblikovanje pozitivnega odnosa in odgovornosti do slovenske in svetovne glasbene kulture, občutljivost in strpnost do različnih glasbenih kultur, oblikovanje glasbenih vrednot, poznavanje glasbe različnih časovnih obdobij, žanrov in zvrsti. Dijake navajamo na kritično presojo in vrednotenje glasbe, spoznavanje glasbenih pojmov in zakonitosti glasbenega jezika ter izražanje glasbenih doživetij in predstav gibalno-plesno, likovno in besedno.

Še več. Z uspešnimi medpredmetnimi povezavami dijaki odkrivajo povezavo glasbe z literarnimi in umetnostnimi zvrstmi, soodvisnosti glasbene kulture z zgodovinskimi in družbenimi gibanji, glasbene značilnosti slovenskih pokrajin in drugih geografskih okolij, spoznavajo biološke procese pri poslušanju glasbe, petju in igranju ter odkrivajo zakonitosti nastajanja zvoka in zvočnih pojavov.

S sodelovanjem pri dodatnih glasbenih dejavnosti pa se dijakom odpirajo še nove priložnosti za individualno glasbeno izražanje.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
1.5 ure/teden*

*dodatno še 18 ur v okviru obveznih izbirnih vsebin

Učitelji

MATEJA JAKŠA JURKOVIČ

profesorica glasbe in univ. dipl. muzikologinja
na Gimnaziji Moste od leta 1999

Sodelovanje z inštitucijami
  • Zavod RS za šolstvo
Projekti in aktivnosti
  • pevski zbor (od 2013/2014)
  • koordiniranje glasbenikov
Reference
  • »Ganglova plaketa« – najvišja nagrada za delo na področju kulture v Občini Metlika
  • visokošolska učiteljica – predavateljica na Pedagoški fakulteti v Ljubljani za področja:
    • glasbena didaktika
    • glasbene vsebine in praktikum

 

Ti je všeč Glasba?

DELI