Športna vzgoja

Na Gimnaziji Moste skrbimo za skladen telesni in duševni razvoj naših dijakov. Spodbujamo jih k zdravemu načinu življenja in razumevanju koristnosti športa. Poleg podajanja številnih in raznovrstnih športnih znanj dijake navajamo na kakovostno preživljanje prostega časa, zdravo tekmovalnost in spoštovanje športnega vedenja – strpnosti, »fair-playa-a«, spoštovanje drugačnosti ipd. Na ta način pri dijakih krepimo zdrav občutek samozavesti in zaupanja vase.

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in metodami dela prispeva k celostnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem delu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih odraslosti ter starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko poskrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.

Na Gimnaziji Moste spoštujemo enkratnost vsakega dijaka in si prizadevamo, da je vsak posameznik uspešen in motiviran pri športu. Učni program je zasnovan tako, da omogoča razbremenitev in sprostitev od vsakodnevnih šolskih naporov ter spodbuja dijake k humanim medsebojnim odnosom in športnemu obnašanju.

Posebno skrb Gimnazija Moste namenja tako nadarjenim dijakom za šport kot tudi tistim z gibalnimi težavami, ki tako lahko sodelujejo pri športnih aktivnostih, prilagojenih posamezniku.

Športna vzgoja pa ni omejena samo na domačo telovadnico, ampak se odvija tudi na številnih športnih dnevih, šolskih športnih tekmovanjih, športnih taborih in šoli v naravi, kamor se dijaki vključujejo prostovoljno.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden

 

Učitelji

MIHA BAVČAR

profesor športne vzgoje in trener rokometa
na Gimnaziji Moste od leta 2001

Sodelovanje z inštitucijami
 • Fakulteta za šport
 • Športna društva in klubi
Projekti in aktivnosti
 • mentorstvo študentom Fakultete za šport (od 2004)
 • Simbioza giba (2014, 2015)
 • koordinator za evakuacijo (od 2010)
 • član upravnega odbora šolskega sklada (od 2013)
Prosti čas
 • šport in rekreacija

 

GREGOR KRANJEC

profesor športne vzgoje in trener rokometa
na Gimnaziji Moste od leta 2010

Sodelovanje z inštitucijami
 • Fakulteta za šport
 • Športna društva in klubi
Projekti in aktivnosti
 • mentorstvo študentom Fakultete za šport (od 2010)
 • Simbioza giba (2014, 2015)
 • projekt ESS Posodobitev gimnazijskih programov (2013-2015)
Prosti čas
 • šport in rekreacija
 • glasba

 

BOŠTJAN KALAN

profesor športne vzgoje
na Gimnaziji Moste od leta 2015

Reference
 • Intervju za oddajo o ljudeh in živalih
 • Intervju na radijskem programu Val 202
Prosti čas
 • brazilski jui juitsu
 • reševanje prostoživečih živali, aktivist za pravice živali
 • gorsko kolesarjenje

 

SUZANA GOMILAR

profesorica športne vzgoje
na Gimnaziji Moste od leta 1995

Sodelovanje z inštitucijami
 • Fakulteta za šport
 • Športna društva in klubi
Projekti in aktivnosti
 • mentorstvo študentom fakultete za šport (od leta 2002)
 • Simbioza giba (2014, 2015)
 • prireditve ob 100. letnici šole (2014)
 • članica upravnega odbora šolskega sklada (od 2014)
 • članica Sveta šole (2004-2008) in predsednica Sveta šole (2008-2012)
 • ustvarjalne delavnice (2010,2011, 2012, 2013, 2014)
 • medpredmetno sodelovanje z umetnostno zgodovino, angleščino, matematiko)
Reference
 • Rdeči križ Slovenije (bolničar, 2015)
 • trener rokometa
Prosti čas
 • rekreacija (igre z žogo, badminton, ples, tek, pilates, joga, somatika)
 • ustvarjanje (izdelovanje čestitk, nakita, priložnostnih daril)

 

Ti je všeč Športna vzgoja?

DELI