Angleščina

Na Gimnaziji Moste se zavedamo, da je znanje angleščine danes bolj kot kadarkoli doslej pomembno in potrebno, zato dijakov ne pripravljamo le na maturo, ampak na mnogo več. Z učenjem angleščine si bogatijo splošno razgledanost in razvijajo različne jezikovne sposobnosti – branje, pisanje, slušno razumevanje, govorne in komunikacijske sposobnosti ter kulturne in medkulturne veščine.

Angleščina je sestavni del našega življenja. Ničesar ne moremo več dobro početi brez znanja tega jezika. Poleg uporabe v vsakodnevnem življenju je dobro znanje angleščine nujno potrebno pri študiju doma in v tujini, pa tudi v večini poklicev, saj je svet vedno bolj mednarodno povezan.

Cilj pouka angleščine je pridobivanje čim kvalitetnejšega znanja vseh vidikov jezika, tako slušnega in pisnega razumevanja kot tudi sposobnost kvalitetnega izražanja in komuniciranja v vseh oblikah, kar od nas zahtevajo tudi elektronski mediji. Vse to dijakom omogoča, da se lahko dejavneje in uspešneje vključijo v širše družbeno okolje, lažje sodelujejo z drugimi ljudmi in lažje dosežejo svoje življenjske cilje pri nadaljnjem izobraževanju in poklicnem udejstvovanju.

Na Gimnaziji Moste si prizadevamo, da dijaki osvajajo tuji jezik ne samo z vidika učinkovitega sporazumevanja, temveč celostno, tudi z vidika kulture, zgodovine in trenutnega družbenega dogajanja ter tako bogatijo svojo splošno razgledanost. Vse to jim omogoča, da lahko jezik uporabljajo sproščeno in samozavestno.

 

Pouk

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
3 ure/teden 3 ure/teden 3 ure/teden 4 ure/teden

 

Učitelji

TATJANA KOPITAR

profesorica angleščine
na Gimnaziji Moste od leta 2008

Sodelovanje z inštitucijami
 • Državni izpitni center
 • International Association of Teachers of English as a Foreign Language – IATEFL Slovenia
 • EPI center, DZS
Projekti in aktivnosti
 • ESS projekt Posodobitev gimnazijskih programov
 • projekt medgeneracijskega učenja
 • učenje učenja
 • samoevalvacija
 • aktivno sodelovanje na Odprtem dnevu šole (ples v angleščini)
 • Christmas carols (prepevanje božičnih in novoletnih pesmi v različnih jezikih)
 • vodenje krožka Debata (učenci, učitelji, druge šole)
 • sodelovanje pri projektu Comenius (pomoč pri prevodu gradiva, priprava in izvajanje vzorčne ure ta projekt, priprava in vodenje delavnice za projekt)
 • priprave na tekmovanja
 • angleška bralna značka
 • vodenje krožka Reciklarnica
 • oblikovanje in šivanje izdelkov za šolo, dekoracija šole z recikliranimi materiali
Reference
 • sodelovanje z Državnim izpitnim centrom kot zunanja ocenjevalka na maturi
Prosti čas
 • recikliranje
 • vrtnarjenje
 • oblikovanje in šivanje

 

DAMIJANA MIHIĆ

profesorica primerjalne književnosti in angleščine
na Gimnaziji Moste od leta 1989

Sodelovanje z inštitucijami
 • Zveza prijateljev mladine Moste Polje
Projekti in aktivnosti
 • dobrodelni projekti: Botrstvo v sodelovanju z ZPMMP (od 2012), Dijaki za dijake v sodelovanju z Rdečim križem (2009 – 2011)
 • priprava in vodenje delavnic in predstavitev na projektnih dnevih (2008- 2012, 2015) in informativnih dnevih ter dnevih odprtih vrat (2005 -2008, 2013 -2014), organizacija ekskurzije v London v okviru projektnih dni (2007, 2009), organizacija informativnega dne (2015)
 • 100-letnica šole (2014)
 • organizacija pouka s tujim govorcem v sodelovanju z jezikovnim centrom Mint (2010) in delavnice v sodelovanju z univerzo Multnomah, Oregon, ZDA (2003)
 • mentorstvo tuji asistentki v okviru projekta Comenius/Socrates v sodelovanju s Centrom za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2004-2005)
 • mentorstvo učiteljem pripravnikom (2001 – 2005)
 • zunanje ocenjevanje na splošni maturi (1995 – 2005)

 

POLONA PIKA PLESTENJAK

profesorica angleškega jezika
Na Gimnaziji Moste od leta 1997

Sodelovanje z inštitucijami
 • International Association of Teachers of English as a Foreign Language – IATEFL Slovenia
 • Evropska komisija za prevajanje – Juvenes Translatores
 • EPI center, DZS
Projekti in aktivnosti
 • Samovalvacija
 • Učenje učenja
 • Comenius – prevajanje
 • Angleška bralna značka
 • Tekmovanja iz angleškega jezika, prevajanja
 • Dopolnilni pouk

 

KATJA ROTAR

Magistra znanosti
na Gimnaziji Moste od leta 2000

Sodelovanje z inštitucijami
 • Javni zavod Cene Štupar
 • International Association of Teachers of English as a Foreign Language – IATEFL Slovenia
Projekti in aktivnosti
 • delavnica za dijake ENGLISH CUISINE (2007)
 • delavnica za dijake ROMEO & JULIET (2011)
 • delavnica za dijake CREATIVE WRITING WORKSHOP, kjer smo izdali tudi glasilo (2013)
 • dodatni pouk ENGLISH CLUB (od 2013)
 • tečaj angleščine za učitelje (2013, 2014)
 • priprava in spremljanje dijakov na tekmovanja iz angleščine (od 2000)
 • sodelovanje z angleško jezikovno šolo ENGLISH IN ACTION (2007 – 2009)
 • različni šolski projekti
Reference
 • Šola za ravnatelje
 • Predavanja na nekaterih mednarodnih konferencah: IATEFL (2014), Eduvision (2015), STO (2014)
 • E-izobraževanje na University of Oregon, ZDA (2015)

 

Ti je všeč Angleščina?

DELI